Obuka o vještini i kvalifikacijskoj svjedodžbi zavarivača i starijih rukovatelja

Obuka o vještini i kvalifikacijskoj svjedodžbi zavarivača i starijih rukovatelja
Postupak zavarivanja zahtijeva od radnika da spajaju metalne dijelove topljenjem metalnih dijelova i njihovim kovanjem. Prema statistikama Zavoda za rad, zavarivači imaju dobre mogućnosti zapošljavanja, iako na tom polju neće doći do brzog rasta. Prije rada kao zavarivač morate proći obuku. Obuka je dostupna na koledžima u zajednicama, tehničkim školama i u srednjim školama. Priprema za rad zavarivača traje samo šest tjedana。
Čitanje nacrta
Čitanje nacrta praktični je tečaj koji studentima omogućuje učenje i tumačenje simbola za zavarivanje i crteža za sastavljanje uključenih u većinu nacrta koji se koriste u industrijskim okruženjima. Učeći čitati nacrte, zavarivači mogu prepoznati dimenzije širine, visine i duljine projekta, interpretirati zavarivanje i druge simbole te skicirati predmete koji točno prikazuju detalje.
Kupite matematiku
Zavarivači moraju biti ugodni u geometriji i razlomcima. Također moraju znati izračunati jednostavne formule i izvršiti točna mjerenja. Te su vještine ključne jer zavarivači moraju biti precizni kako bi se izbjegle skupe pogreške. Zavarivači često koriste iste matematičke formule, što novim zavarivačima olakšava brzo hvatanje.
Kemija i fizika
Zavarivanje je vještina na koju se primjenjuju osnovni inženjerski principi, tako da morate znati osnove kemije i fizike. Kemija i fizika su znanosti koje proučavaju energiju i materiju te njihove međusobne interakcije. Zavarivanje je spajanje dva metala njihovim zagrijavanjem, pa dolazi do kemijske i fizičke reakcije. Učenjem osnovne kemije i fizike steći ćete šire razumijevanje onoga što se događa kada se metali zagriju i povežu.
Metali za zavarivanje
Zavarivanje uključuje pripremu metala, provjeru rđe, korištenje odgovarajuće sigurnosne opreme i međusobno topljenje metalnih dijelova. Zavarivači moraju znati razliku između dobrog i lošeg zavara. Moraju znati pažljivo slušati metale tijekom postupka zavarivanja, jer će tako znati jesu li metali pravilno zavareni. Zavarivači također moraju znati pažljivo slušati svoj aparat za zavarivanje. Ovo je još jedan način da se utvrdi kako ide postupak zavarivanja.
 


Vrijeme objavljivanja: studeni-10-2020